Tarieven

Indexatie tarieven

​Geachte relatie,

Het zal je niet zijn ontgaan dat de Nederlandse economie danig op zijn grondvesten schudt. Mede hierdoor zijn veel kosten (onderhoud, energiekosten, enz) het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen.
Wellicht heb je in de media gelezen dat de fysiotherapeuten op de barricades zijn gaan staan omdat de tarieven voor 2023 van de zorgverzekeraars ver achterblijven ten opzichte van de huidige inflatie. ​Mede daardoor is Somatic genoodzaakt haar eigen tarieven, meer dan je van ons gewend bent, te verhogen.

Voor onze cliënten betekent dit dat per 1 januari 2023 de diverse tarieven met 8,5% worden verhoogd. Hiermee wordt niet de voorgestelde CPI-inflatie correctie (12%) gevolgd.
Somatic denkt met de deze tariefsverhoging van 8,5%, naast allerlei andere aanpassingen, toch de kwaliteit van onze dienstverlening (die jullie van ons gewend zijn) te kunnen blijven waarborgen.

Mocht blijken dat halverwege het jaar 2023 er een verkeerde inschatting is gemaakt, zal er mogelijk toch nog een tussentijdse correctie plaatsvinden van onze tarieven. Hier gaan we vooralsnog niet van uit.

Vertrouwende je middels dit schrijven naar behoren te hebben geïnformeerd. Mocht je naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, schroom niet en neem contact met ons op.

Rekenend op een ieders begrip kijkt het Somatic-team uit naar een voortzetting van de prettige samenwerking.

Team Somatic