Fysiotherapie

Noodzaak laatste behandeling

Beste cliënt/cliënte,

Somatic is verplicht vanuit de wetgeving, richtlijnen beroepsgroep en de verschillende zorgverzekeraars om een compleet EPD (elektronisch patiënten dossier) bij te houden. Het fysiotherapeutisch dossier dient een verplicht aantal fasen/onderdelen te bevatten, zoals:

  1. aanmelding en intake;
  2. onderzoek en fysiotherapeutische werkdiagnose;
  3. behandelplan;
  4. behandeling;
  5. eindevaluatie.

Over de eerste vier onderdelen ontstaat bijna nooit een discussie, anders dan dat er wel heel veel behandeltijd in gaat zitten. Maar over het laatste punt (eindevaluatie) ontstaat nog wel eens discussie met de cliënt, als diegene klachtenvrij is en de laatste behandeling wil annuleren.

De eindevaluatie is een verplicht onderdeel van het dossier en dient uitgevoerd te worden. In deze eindevaluatie worden door de fysiotherapeut nog eventuele tips gegeven, laatste verplichte vragenlijsten afgenomen en testen uitgevoerd, brief naar de verwijzer opgesteld en het dossier digitaal gesloten en gearchiveerd. Deze laatste ‘behandeling’ zal altijd uitgevoerd moeten worden om aan onze verplichtingen te voldoen en het dossier te kunnen sluiten. Houd daar rekening mee bij het maken van de afspraken aan het einde van uw behandeltraject.

We gaan ervan uit je op deze manier voldoende op de hoogte te hebben gesteld over de noodzaak van de ‘laatste behandeling’ en rekenen op jouw begrip.

Team Somatic