Leersum

Nieuwbouw

Impressie nieuw gezondheidscentrum in Leersum

Zoals je mogelijk al via verschillende kanalen hebt vernomen zijn we voornemens om een gezondheidscentrum te realiseren in Leersum. Ons ‘oude’ gebouw gaat gesloopt worden en er komt een nieuw centrum waarin straks diverse zorgverleners (o.a. huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg, logopedie) zich gaan vestigen. De komende maanden wordt het vergunningen traject afgerond en de planning is medio 2024 te starten met de bouw van het centrum.