Overige

Overige

Omgang cliënten gegevens

Met het cliënten dossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Persoonsregistratie en de AVG Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze informatie opvragen bij de desbetreffende fysiotherapeut of onze administratie.

Gegevens in Landelijke Database Fysiotherapie

Wilt u mee werken aan de verbetering van de fysiotherapeutische zorg? Dan kunt u uw fysiotherapeut toestemming gegeven om gegevens die betrekking hebben op u en uw behandeling beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlandse Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg.

Met ingang van 1 januari 2016 moet u expliciet toestemming geven voor het uitwisselen van uw gegevens vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Hiervoor geldt het zogenaamde Opt-In principe. Deze maatregel is genomen in verband met de aanscherping van de privacywetgeving. Uw EPD-systeem is hierop al voorbereid. Wat betekent het voor u in de praktijk? We zetten alles voor u op een rijtje:

  • De fysiotherapeut heeft de wettelijke plicht om u om toestemming te vragen of uw gegevens geanonimiseerd aangeleverd mogen worden in de Landelijke Database Fysiotherapie.
  • U moet expliciet toestemming geven voor de gegevensuitwisseling. Dit is het principe van Opt-In, waarbij het initiatief voor het toestemming vragen bij de fysiotherapeut ligt.
  • Als u toestemming geeft, wordt de Opt-in functie aangevinkt in uw EPD.
  • Alleen als de Opt-In functie is aangevinkt, worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar de LDF.
  • U kunt op ieder moment uw toestemming weer kan intrekken.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u ook kijken op de pagina van Het Landelijke Database Fysiotherapie

Ten slotte

Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet die te uiten. Een van onze vennoten staat u graag te woord en wij zullen er alles aan doen uw behandeling bij Somatic zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Als u klachten heeft over uw fysiotherapeut verwijzen wij ook naar een van de vennoten. Als de klacht daarna niet naar uw tevredenheid wordt opgelost verwijzen we u naar de ‘Klachten procedure’ voor verdere stappen.