Nascholing

Reanimatiecursus Team Somatic

Op 8 april jongstleden heeft het hele team van Somatic weer een opfriscursus BLS (Basic Life Support) gevolgd.
Onder de bezielende leiding en het kritische oog van Co Duikers van Duikers Trainingen werd eerst een stuk theorie doorgenomen. Daarna werd het geleerde in de praktijk gebracht op dummies. Deze dummies zijn bijna levensecht en aangesloten op een computer die duidelijk weergeven of de verrichtingen voldoende zijn.
Het is goed om dit ieder jaar te herhalen omdat er toch zaken wegzakken. Ons team kan er weer een jaar tegen en hopen natuurlijk dat we geen gebruik hoeven te maken van deze geleerde skills.