Tariefstijging 2024

Hoe zit het met de tariefstijgingen van Somatic Fysio & Sport voor 2024

Elk jaar stijgen ook, bij ons, de tarieven t.g.v. de inflatie. Afgelopen twee jaar hebben wij de tarieven lager geïndexeerd dan het voorgeschreven CPI-cijfer (consumenten prijs index). Intern wordt er van alles aan gedaan om de kosten te drukken, maar wij worden nog steeds geconfronteerd met een hoge inflatie en o.a. een loonstijging. De tarieven zijn niet, zoals we hadden gemeld, halverwege dit jaar verhoogd om deze extra kosten te dekken.
Voor 2024 ontkomen ook wij er niet aan de tarieven conform het CPI te indexeren (3,8%).

Vertrouwende je middels dit schrijven naar behoren te hebben geïnformeerd. Mocht je naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, schroom niet en neem contact met ons op.

Rekenend op een ieders begrip kijkt het Somatic-team uit naar een voortzetting van de prettige samenwerking.

Team Somatic