Zorgplan

Hoe wordt het zorgplan vergoed?

De vergoeding van uw zorgplan lage rugpijn is in de meeste gevallen een onderdeel van uw aanvullende verzekering. Dit wordt geregeld vanuit de vergoeding voor de behandeling van fysiotherapie. De vergoeding hiervoor is opgebouwd uit een aantal behandelingen. Dit aantal verschilt per aanvullende verzekering.

Wanneer u start met het zorgplan wordt, door de fysiotherapeut, aan de hand van een test de ernst van uw rugpijn bepaald. Afhankelijk van deze test komt u in profiel “Low”, “Medium” of “High”. Op basis van deze uitkomst gaat de fysiotherapeut u behandelen. In het onderstaande overzicht staat, per zorgverzekeraar, aangegeven hoe het zorgplan wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering.

CZ: Bent u verzekerd bij CZ dan worden de behandelingen vanuit het zorgplan in mindering gebracht op het aantal fysiotherapiebehandelingen uit uw aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat de fysiotherapeut gebruikt, zal verschillen op basis van de ernst van uw rugpijn. U kunt uiteraard vooraf een inschatting vragen aan uw fysiotherapeut.

Menzis: Bent u verzekerd bij Menzis dan wordt de vergoeding van het zorgplan gedaan op basis van de ernst van uw rugpijn. Dit wordt door de fysiotherapeut bepaald. Afhankelijk van de uitkomst wordt een vast aantal behandelingen in mindering gebracht op uw aanvullende verzekering.

VGZ: Bent u verzekerd bij VGZ dan worden de behandelingen vanuit het zorgplan in mindering gebracht op het aantal fysiotherapiebehandelingen uit uw aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat de fysiotherapeut gebruikt, zal verschillen op basis van de ernst van uw rugpijn. U kunt uiteraard vooraf een inschatting vragen aan uw fysiotherapeut.

Zilveren Kruis: Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis dan worden de behandelingen vanuit het zorgplan in mindering gebracht op het aantal fysiotherapiebehandelingen uit uw aanvullende verzekering. Afhankelijk van de ernst van uw rugpijn geldt wel een maximum aantal wat bij u in mindering wordt gebracht. Dit betreft voor “Low” maximaal zes behandelingen, “Medium” maximaal negen behandelingen en “High” maximaal twaalf behandelingen. Het aantal behandelingen dat de fysiotherapeut gebruikt, zal verschillen op basis van de ernst van uw rugpijn. U kunt uiteraard vooraf een inschatting vragen aan uw fysiotherapeut.

Heeft u aanvullende vragen over de vergoeding van het zorgplan, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Versie januari 2021